Kütüphane
Kısaltma İngilizce Türkçe
P.A. Power of Attorney / Private account Vekaletname / Özel hesap
p.and l. Profit and loss Kar ve zarar
P.B. Pass Book Tasarruf Cüzdarii
P.O.C. Port of Call Uğranılacak liman
P.O.R. Port of Refuge Sığınılacak liman
P/N (p.n.) Promissory note Emre yazılı senet
pchs. Purchase Satın alma
per.pro. Per procuration Vekaleten imzaya yetkili
prem. Premium Prim
GLOBAL PARTNERLER
Dünya genelinde 200'ü aşkın ülkedeki 'GLOBAL PARTNERLERİMİZ' ile En Hızlı Servis'i sunuyoruz..
MÜŞTERİ HİZMETLERİ
+90 324 231 72 12
Fiyatlandırma ve her türlü soru, istek, görüşleriniz için hizmetinizdeyiz.