Kütüphane
Kısaltma İngilizce Türkçe
F.A.C. Fast As Can Mümkün olan süratle
F.a.q. Fair average quality Uygun ticari kalite
F.A.S. Free Alongside Ship Geminin yanında teslim
F.and.D. Freight and Demurrage Navlun ve sürastarya
f.b. Freight bill Navluri senedi faturası
F.d. Free discharge Boşalt masrafları gemiye ait olmaksızın
F.g. Fully good Tamamen iyi kalite
f.i.a. Full interest admitted Kabul edilmiş tam faiz
f.i.b. Free into bunkers Ambara teslim
F.I.O. Free In and Out Taşıyıcının yükleme ve boşaltma giderleriyle ilgisi yoktur.
F.I.O.S. Free In and Out, Stowed Bkz. F.I.O. ve istif giderleriyle ilgisi yoktur.
F.I.O.S.T. Free In and Out, Stowed and Trimmed Bkz. F.I.O.S. ve tanzim giderleriyle ilgisi yoktur.
f.o.c. Free of charge Ücretsiz
f.o.l. Free of interest Faizsiz
F.O. Firm Offer Kat’ı teklif, Bağlayıcı teklif
F.O.B. Free On Board Gemi bordasında teslim
F.O.R. Free On Rail İstasyon rayında teslim
F.O.T. Free On Truck Vagonda teslim
f. p. Fully paid Tümüyle ödenmiş
F.P. Floating (open) policy Serbest (açık) poliçe
F.T. (deniz taşıma) Freight ton 224O (veya 2OOO) libre ağırlığında hacim birimi navlun ton - 1.O16 kg.
F.T. (deniz taşıma) Free of Turn Yanaşma yeri olsun, olmasın gemi varisindari sonra astorya günleri sayılır.
F.T. (deniz taşıma) Full Terms Tüm komisyon veya indirimler navluna dahildir.
F.T.W. Free Trade Wharf Serbest Ticaret Limanı
f.x. Foreign exchange Döviz
fr.fwrd. Freight forward Navlun vadeli
frt. coll. Freight collect Navlun tatisil edilecek
frt.pp. Freight prepaid Navlun peşin ödenmiş
FRT. Freight Navlun
GLOBAL PARTNERLER
Dünya genelinde 200'ü aşkın ülkedeki 'GLOBAL PARTNERLERİMİZ' ile En Hızlı Servis'i sunuyoruz..
MÜŞTERİ HİZMETLERİ
+90 324 231 72 12
Fiyatlandırma ve her türlü soru, istek, görüşleriniz için hizmetinizdeyiz.