Kütüphane
Kısaltma İngilizce Türkçe
e.and o.e Errors and omissions excepted Hata ve noksanlar hariç
e.e. Errors excepted Hatalar hariç
E.P.D. Excess Profit Duty Olaganüstü Kazanç Vergisi
E.T.A. Expected Time of Arrival Geminin tahmini varış tarihi
E.T.D. Expected Time of Departure Geminin tahmini ayrılış tarihi
ea Each Her; beher
encl. Enclosure Ekleri
end. Endorsed / Endorsement Ciro edilmiş / Ciro
ex. Exchange Kambiyo / Döviz kuru / Borsa
Ex. int. Ex interest Faiz hariç
Ex.d.(ex.div.) Ex dividend (um) Kar hissesi olmadan, temettüsüz
exl. Exclusive, excluding Hariç, müstesna
EXQ Ex Quay Rıhtımda teslim
Ex Works Ex Works İş yerinde teslim
Ex factory Ex factory Fabrikada teslim
Ex warehouse Ex warehouse Depoda teslim
GLOBAL PARTNERLER
Dünya genelinde 200'ü aşkın ülkedeki 'GLOBAL PARTNERLERİMİZ' ile En Hızlı Servis'i sunuyoruz..
MÜŞTERİ HİZMETLERİ
+90 324 231 72 12
Fiyatlandırma ve her türlü soru, istek, görüşleriniz için hizmetinizdeyiz.