Kütüphane
Kısaltma İngilizce Türkçe
D / D Demand Draft Görüldüğünde ödenecek poliçe
D / N Debit Note Borç Dekontu
D.1/2 D. Despatch half Demurrage Surastarya yarısı kadar dispeç
D.a. (bankacılık) Documents against acceptance Vesaik mukabili kabul
D.a.d. Documents against discretion of collecting bank Tahsilatı yapan bankanın takdiri karşılığında vesaik
D.A. (ticaret) Deposit account Mevduat hesabı
D.A.F. Delivery at Frontier Hudutta teslim
d.b.k. Drawback Gümrük resmi iadesi, reddi rüsum.
d.d.o. Despatch Discharging only Yalnız boşaltmada dispeç
D.F. Dead Freight ÖIü navlun, Pişmanlık navlunu Yalnız boşaltmada dispeç
D.L.O. Despatch Loading Only Yalnız yüklernede dispeç
D.P.B. Deposit pass-book Mevduat cüzdanı
d.s. Days after sight İbrazından sonraki günler
D.W. Dead Weight Geminin toplam ton ağırlığı
D.W.C.C.C. Dead Weight Cargo Carry Capacity Gemiyi ortalama çektigi su hattına kadar batırabilecek yük ve bu yükü taşıma kapasitesi
d/a Days after acceptance Kabülden sonraki günler
D/A (ticaret) Documents against Acceptance Kabul karşılığı vesaik
D/D Demand draft İbrazında ödenecek poliçe
D/N Debit note Borç dekontu
D/O Delivery Order Teslimat emri
D/P Documents against Payment Ödeme karşılığı vesaik
D/r Deposit receipt Teminat makbuzu
D/y Delivery Teslimat
deb. Debit Borç zimmet
Decl. Declaration / Declared Beyanname / deklare edilmiş
Deft. Defendant Müdafi, savunucu
Depr. Depreciation Amortisman
dft. Draft Poliçe / kambiyo senedi
dft/a. Draft attached Poliçe eklenişi
dft/c Clean draft Belgesiz poliçe
Dis. Discount Iskonto İndirim
Distr. Distribute / Distributor Dağıtma / Distribütör
Div. Dividend / Division Temettü / Taksim
do Ditto Aynı, aynen
Dr. Drawer Keside eden
ds dft Sight draft / Date draft İbrazından ödenecek poliçe / vadeli poliçe
GLOBAL PARTNERLER
Dünya genelinde 200'ü aşkın ülkedeki 'GLOBAL PARTNERLERİMİZ' ile En Hızlı Servis'i sunuyoruz..
MÜŞTERİ HİZMETLERİ
+90 324 231 72 12
Fiyatlandırma ve her türlü soru, istek, görüşleriniz için hizmetinizdeyiz.